Skip to main content

Nota prawna

Właścicielem strony internetowej w domenie www.vierdentclinic.pl („Serwis”) jest Vierdent Clinic Karolina Wierdak z siedzibą w Krążkowy 87c, 63-600 Kępno, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 6191971202 oraz numer Krajowego Rejestru Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON): 301949872, wykonująca działalność leczniczą w ramach podmiotu leczniczego, wpisanego do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą przez Wojewodę Wielkopolskiego NR 000000249567. Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu korzystania z Serwisu Internetowego vierdentclinic.pl (dalej „Regulamin”), który określa zasady korzystania z Serwisu Internetowego vierdentclinic.pl (dalej „Serwis”) oraz ewentualnego wykorzystania treści w nim zawartych poza Serwisem.

 1. Korzystając z Serwisu Internetowego www.vierdentclinic.pl (Serwis) użytkownik akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się je przestrzegać
 2. Wszelkie prawa do informacji zawartych w Serwisie, w tym do nazw oraz znaków towarowych, przysługują Vierdent Clinic Karolina Wierdak oraz objęte są ochroną wynikającą z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz.83 z późn. zm.) oraz z Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
 3. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem w poszanowaniu praw własności intelektualnej.
 4. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodne z powyższymi zastrzeżeniami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 5. Użytkownik Serwisu ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron informacji lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do Vierdent Clinic Karolina Wierdak lub wykorzystywanych przez Vierdent Clinic Karolina Wierdak za zgodą osób uprawnionych. Żadna część informacji zawartych w Serwisie nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych, w szczególności poprzez kopiowanie w całości lub części, transmitowanie elektroniczne lub w inny sposób modyfikowana lub wykorzystywana bez uprzedniej pisemnej zgody Vierdent Clinic Karolina Wierdak. Żadna część informacji zawartych w Serwisie nie może być wykorzystana w sposób naruszający dobre obyczaje, normy społeczne, w sąsiedztwie lub na portalach i serwerach zawierający treści rasistowskie, faszystowskie, erotyczne, pornograficzne, lub w inny sposób naruszający zasady etykiety i netykiety w tym zakresie.
 6. Użytkownik Serwisu ma prawo do podawania adresu strony internetowej Serwisu, publikowania zamieszczanych wizualizacji bądź cytowania informacji zawartych w Serwisie pod warunkiem prezentowania w/w materiałów łącznie z adresem Serwisu, z zastrzeżeniem postanowień punktu 5 niniejszego Regulaminu.
 7. Vierdent Clinic Karolina Wierdak nie ponosi odpowiedzialności za szczegółowość, aktualność oraz kompletność informacji składających się na zasoby niniejszego Serwisu. Vierdent Clinic Karolina Wierdak oświadcza, że informacje stanowiące zasób Serwisu są zbierane i aktualizowane z dołożeniem należytej staranności.
 8. Vierdent Clinic Karolina Wierdak informuje, że dane zawarte w Serwisie mają jedynie i wyłącznie charakter informacyjny. Vierdent Clinic Karolina Wierdak nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wykorzystania zasobów niniejszego Serwisu przez użytkownika, a w szczególności za szkody powstałe z tytułu wykorzystania zasobów niniejszego Serwisu w jakichkolwiek okolicznościach. Vierdent Clinic Karolina Wierdak nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji, podjętych przez użytkownika w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów Serwisu.
 9. Vierdent Clinic Karolina Wierdak zastrzega sobie prawo do decydowania o treści informacji umieszczonych w Serwisie, w tym do wprowadzania zmian w całości lub w części informacji zawartych w Serwisie oraz do okresowego lub całkowitego wycofania informacji, jej części lub całego zasobu informacyjnego Serwisu z użytkowania w sieci Internet, bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika.
 10. Vierdent Clinic Karolina Wierdak nie ponosi odpowiedzialności za zawartość innych stron WWW oraz serwisów internetowych, nie stanowiących własności Vierdent Clinic Karolina Wierdak, ani nie będących w dyspozycji Vierdent Clinic Karolina Wierdak, do których odnośniki (linki) zostały zamieszczone w niniejszym Serwisie.
 11. Vierdent Clinic Karolina Wierdak nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z Serwisu lub braku możliwości korzystania z Serwisu. Vierdent Clinic Karolina Wierdak nie jest odpowiedzialny za szkody spowodowane przez jakąkolwiek wadę Serwisu, błąd, pominięcie lub opóźnienie transmisji danych z Serwisu, wirus komputerowy lub awarię linii telekomunikacyjnej albo systemu. Takie ograniczenie odpowiedzialności skuteczne jest również w przypadku, gdy przedstawiciele Vierdent Clinic Karolina Wierdak zostali poinformowani o możliwości powstania szkody.
 12. Prezentowane Serwisie dane w żadnym wypadku nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Faktyczne parametry oferty handlowego, w szczególności cena, dostępność jak i inne dane mogą odbiegać od informacji wskazanych w Serwisie, a prezentowany cennik zawiera tylko wybrane zabiegi oferowane przez Vierdent Clinic Karolina Wierdak. Z uwagi na specyfikację branży stomatologicznej plan i koszt leczenia można precyzyjnie określić dopiero na podstawie badania i konsultacji z lekarzem stomatologiem.