Skip to main content

Szanowni Pacjenci

Wprowadzenie obowiązku raportowania zdarzeń medycznych do Systemu P1 od 1 lipca 2021 roku spowodowało wasze uzasadnione pytania. Poniżej znajdą Państwo odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania, a także dowiedzą się Państwo jak działa powyższa Platforma oraz w jaki sposób przekazywać na nią dane.

Od dnia 1 lipca 2021 roku na podstawie art. 56 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia podmioty medyczne mają obowiązek raportować drogą elektroniczną wszelkie zdarzenia medyczne na Platformę P1. Obowiązek raportowania tych danych do systemu P1 będą miały podmioty zarówno rozliczające się z NFZ, jak i te przyjmujące pacjentów wyłącznie prywatnie. Najważniejszym celem wdrożenia raportowania zdarzeń do systemu P1 jest umożliwienie wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej pomiędzy różnymi podmiotami leczniczymi. W związku z tym możecie na swoich Internetowych Kontach Pacjenta ujrzeć wpisy z Waszych wizyt u nas w gabinecie. Pragniemy również poinformować że wspólnie z dostawcą oprogramowania dla naszego gabinetu firmą FELG Dent dbamy o pełne bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, oraz samych wpisów w karcie klinicznej (EDM).

Czym jest Platforma P1?

Platforma P1 jest ogólnopolską bazą danych medycznych przechowywanych w tzw. „chmurze”, czyli internetowej bazie danych. Za główny cel tej platformy przyjmuje się wprowadzenie systemów informatycznych, które mają ułatwić planowanie i realizację świadczeń zdrowotnych. Platforma ma umożliwić monitorowanie i realizację świadczeń zdrowotnych oraz publikowanie informacji w obszarach ochrony zdrowia. W powyższej platformie można już znaleźć e-recepty i e-skierowania, a od 1 lipca znajdować się na niej mają również informacje dotyczące wszystkich zdarzeń medycznych. System P1 ma być miejscem przechowywania informacji o zdarzeniach medycznych wszystkich obywateli Polski, a także obywateli Unii Europejskiej i innych państw, którzy korzystają z świadczeń zdrowotnych na terenie naszego kraju. Warto również dodać, że dostęp do informacji medycznych przechowywanych na platformie P1 będą mieli również pacjenci poprzez Internetowe Konto Pacjenta.
Zmiana definicji prawnej pojęcia zdarzenia medycznego.
Wraz z nowelizacją ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia z 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia zmianie uległa definicja „zdarzenia medycznego”. Dotychczas pojęcie zdarzenia medycznego rozumiane było jako czynność w ramach świadczenia zdrowotnego lub świadczenia zdrowotnego rzeczowego. Obecnie stosuje się definicję świadczenia zdrowotnego na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w art. 5 pkt 40. Świadczeniem zdrowotnym jest działanie służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działanie medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich udzielania.

Jakie dane będą przekazywane do P1
  • Dane usługodawcy: kod resortowy, REGON, identyfikator usługodawcy
  • Dane pacjenta: PESEL oraz adres zamieszkania
  • Dane dotyczące świadczenia zdrowotnego: m.in. kod świadczenia, data rozpoczęcia oraz zakończenia realizacji świadczenia
  • Dane dotyczące indeksu EDM
Czy lekarze prowadzący prywatne gabinety są zobowiązani do raportowania zdarzeń medycznych do systemu P1?

Tak, obowiązek raportowania zdarzeń medycznych dotyczy wszystkich usługodawców realizujących świadczenia medyczne. Zgodnie z art. 11 ust. 1, 1b i 3 ustawy o SIOZ (Podmioty lecznicze, Indywidualne praktyki lekarskie, Praktyki Fizjoterapeutyczne)

Czy wszystkie umieszczane wpisy w platformie P1 będą widoczne w Internetowym Koncie Pacjenta?

Jako podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą na podstawie rozporządzenia jesteśmy zobowiązani do wysyłki każdego zdarzenia medycznego które wykonujemy podczas wizyty Pacjenta. System e-zdrowie (P1) dodaje wpisy do IKP losowo i jest to procedura niezależna od nas. Odpowiadając więc na pytanie - NIE wpisy z platformy P1 są wysyłane losowo do IKP

 

Więcej informacji uzyskają Państwo pod numerem telefonu:

19239